Det är skillnad på att anlita oss!

Under den senaste tiden har vi fått erbjudanden från internationella branschkollegor som vi inte tar eller kan rekommendera vidare till våra/andra Mystery Shoppers. En del av dem har gått ut på att göra uppdrag där ersättningen kommer via PayPal, och andra har gått ut på att köpa saker via Google Pay och få tillbaka en del av inköpspriset. Inget av det är vanlig ersättning som vi är vana vid och vi accepterar inte detta system. En del erbjudanden har handlat om att investera ganska stora summor med löfte om bra utdelning, något vi vill avråda från.

Det här tycker vi kräver ett förtydligande så alla våra kunder, våra Mystery Shoppers och även blivande Mystery Shoppers förstår. Får shoppern ersättning per uppdrag via en app som PayPal eller Google Pay från utlandet är det inte skattade pengar. Shoppern är då så kallad frilansare, inte anställd som alla är om de tar uppdrag hos oss, och då bär därför själv ansvaret att registrera sin inkomst till Skatteverket. Uppdragsgivaren har inte det ansvaret, det är shopperns ansvar. Och om du ombeds investera pengar i något vill vi understryka att de pengarna inte omfattas av den statliga insättningsgaranti som finns i Sverige, och det utländska investeringsföretaget har inte skyldighet att informera dig om riskerna som svenska bolag har. Den sortens uppdrag eller erbjudanden finns inte hos oss.

Nordic Mystery Shopping jobbar istället med anställda Mystery Shoppers i Nordic Mystery Shopping jobbar istället med anställda Mystery Shoppers i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi betalar alltid in skatter och avgifter så att det du får på bankkontot är skattade pengar. Och lön som utbetalas av oss är alltid pensionsgrundande. Vi vill att det ska gå rätt och riktigt till.

Självklart kan vi inte hindra vår personal att ta extrauppdrag liknande de här nämnda, men vi vill att alla ska vara väl medvetna om vad det innebär.

Flera kunder har frågat oss om vi klarar uppdragen med så få Shoppers, och tror att vi måste ha massor av Shoppers överallt. De är vana vid att deras tidigare leverantörer inte klarade av att bemanna de svårare uppdragen. Men det problemet har inte vi. Vi behöver inte hitta Mystery Shoppers lokalt, eftersom våra drygt 250 Shoppers reser runt i hela Norge, Danmark, Finland & Sverige och gör uppdrag längs vägen. Vi åker alltså dit vi behövs, och kan använda Shoppers från hela Norden på alla uppdrag. När det inte räcker, rekryterar vi givetvis nya. Vi har 100% utförandegrad och lyckas alltid bemanna de allra svåraste uppdragen där andra har misslyckas.

Varmt välkommen till Nordens enda Mystery Shoppingföretag som arbetar i alla fyra länder med egen fast anställd personal, välkommen till oss på Nordic Mystery Shopping Group Sverige – Norge – Danmark – Finland och Åland