Det er forskjell på å ansette oss

Nylig har vi mottatt tilbud fra internasjonale bransjekolleger som vi ikke tar eller kan anbefale til / andre Mystery Shoppers. Noen av dem har gjort oppdrag der kompensasjonen kommer via PayPal, og andre har handlet om å kjøpe ting via Google Pay og få tilbake deler av kjøpesummen. Ingenting av dette er vanlig kompensasjon som vi er vant til, og vi godtar ikke dette systemet. Noen tilbud har handlet om å investere ganske store summer med løftet om et godt utbytte, noe vi ønsker å fraråde.

Vi tror dette krever avklaring slik at alle kundene våre, Mystery Shoppers og også fremtidige Mystery Shoppers forstår. Hvis kunden mottar kompensasjon per oppdrag via en app som PayPal eller Google Pay fra utlandet, beskattes det ikke penger. Shopperen er da en såkalt frilanser, ikke ansatt som alle er hvis de tar oppdrag hos oss, og bærer derfor ansvaret for å registrere inntektene sine hos Skatteetaten. Kunden har ikke det ansvaret, det er kundens ansvar. Og hvis du blir bedt om å investere penger i noe, vil vi understreke at pengene ikke dekkes av den statlige innskuddsgarantien som finnes i Sverige, og det utenlandske investeringsselskapet er ikke forpliktet til å informere deg om risikoen Norska selskaper har. Den slags oppdrag eller tilbud eksisterer ikke hos oss.

Nordic Mystery Shopping jobber i stedet med ansatte Mystery Shoppers i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Vi betaler alltid skatter og avgifter slik at det du får på bankkontoen beskattes penger. Og lønn utbetalt av oss er alltid pensjonsgivende. Vi ønsker at det skal gå riktig og riktig.

Vi kan selvfølgelig ikke forhindre at våre ansatte tar på seg ekstraoppdrag som ligner de som er nevnt her, men vi ønsker at alle skal være godt klar over hva dette betyr.

Flere kunder har spurt oss om vi kan håndtere oppdragene med så få Shoppere, og mener at vi må ha mange Shoppere overalt. De er vant til at deres tidligere leverandører ikke var i stand til å bemanne de vanskeligere oppdragene. Men vi har ikke det problemet. Vi trenger ikke å finne Mystery Shoppers lokalt, da våre mer enn 250 Shoppere reiser rundt i hele Norge, Danmark, Finland og Sverige og gjør oppdrag underveis. Vi drar derfor dit vi trenger, og kan bruke kjøpere fra hele Norden på alle oppdrag. Når det ikke er nok, rekrutterer vi selvfølgelig nye. Vi har 100% fullføringsgrad og klarer alltid å håndtere de vanskeligste oppdragene der andre har mislyktes.

En hjertelig velkomst til Nordens eneste Mystery Shopping Company som jobber i alle fire land med egen fast ansatte, velkommen til oss i Nordic Mystery Shopping Group Sverige – Norge – Danmark – Finland og Åland